Disclaimer

Algemeen
Roodvis Organisatieontwikkeling spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Roodvis Organisatieontwikkeling van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. Echter, u kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. Roodvis Organisatieontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan Roodvis Organisatieontwikkeling.

De informatie mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Veiligheid
Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van Internet. Roodvis Organisatieontwikkeling is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Roodvis Organisatieontwikkeling staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op en via deze site beschikbare informatie, documenten en/of gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen is verstrekt. Roodvis Organisatieontwikkeling draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen/links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.

Houdt u er rekening mee, dat de snelheid en het functioneren van de via deze site beschikbare mogelijkheden, mede afhankelijk zijn van de apparatuur en software waarmee u verbinding legt en van de provider via welke u dat doet.