Dienstverlening

Als bedrijf staat Roodvis voor beweging en plezier in werk. Even onderduiken en op zoek gaan naar invalshoeken die misschien minder voor de hand liggen. Nieuwsgierig blijven, vooruit kijken en kleur bekennen.

Gedragskundige beoordeling van gewenst danwel ongewenst gedrag in organisaties, dat is wat wij dagelijks doen. Allereerst door inzicht te geven in effectief gedrag: kwaliteiten, potentieel en talent van mensen. Middels beproefde instrumenten (waaronder online assessments) worden capaciteiten, persoonlijke aanleg en gedrag systematisch in kaart gebracht. Waardoor bewust gewerkt wordt aan ontwikkeling en het behalen van succes, nu en in de toekomst.

Assessment en screening kunnen tevens worden ingezet bij problematisch gedrag op de werkvloer (pesten, ongewenste intimiteiten, stalking, bedreiging, simuleren of agressie), een belangrijke oorzaak van stress en ziekmelding van betrokkenen. Analyse van feiten, omstandigheden, persoonlijkheid en het op gestructureerde wijze beoordelen van (eerder) gedrag biedt aanknopingspunten voor interventie. Advies over risicofactoren, bejegening en managementaanpak maakt hier onderdeel van uit, ook om verdere schade, escalatie of herhaling te voorkomen.